นายประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บ
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนิภาพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวปวีณา ทองงาม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวปณิชา ปิติกรศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางละออ พรมวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางศรินดา ขัดสี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กันธะรังษี
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน