ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
567
ปีนี้
1,010
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
2,634
ไอพี ของคุณ
54.226.76.27-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- ประกาศ ฯ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- ประกาศฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
-:- ประกาศ : นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- ประกาศ : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
-:- ประกาศ : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปา หมู่ 6 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 8 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- รายงานผลการรับซอง การประมูลซื้อกระบะบรรทุกเทท้ายฯ ผู้ผาานคุณสมบัติในการยื่นซอง 
-:- ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระบะบรรทุกเทท้ายฯ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะบรรทุกเทท้าย 
-:- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ 2560 
การดำเนินโครงการจิตอาสา
งานราชพิธีวางดอกไม้จันทร์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙
โครงการประเพณีสลากภัตร์
วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
งานทำบุญประเพณีสลากภัตร์ ถวาย ณ.วัดชัยชนาราม (สันปอธง)
โครงการ อบต.สันต้นหมื้อประชุมสัญจร ประจำปี 2561


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ธนาคารกรุงไทย   กรมการค้าภายใน DIT    สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่