ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
820
เดือนที่แล้ว
1,047
ปีนี้
7,004
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
8,628
ไอพี ของคุณ
54.166.203.17
  
นายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ อำนวยการกองการศึกษาฯ


  
นายจักราวุธ จอมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางปราณี จอมศิริ
ครู ค.ศ.1


นางอำไพ ไหมทอง
ครู ค.ศ.1


นางสาวกานต์พิชชา แสนปัญญา
ครู ค.ศ.1


นางรัตติกาล บุญยศ
ครู ค.ศ.1


นางสาวอำไพ จอมธง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฐิตาพร จันทร์ติ๊บ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนีย์ กาวิรส
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางบัวลอย รุ่งศิริ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาวพรพรรณ สัตะมะลึก
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางกุญชาลี จุ่มใจ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางปัญญาพร กันมะโน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาววไลพร ตานัน
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางเกศริน แซ่ย่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภลักษณ์ สันใจ
พนักงานจ้างเหมา


นายยงค์ยุธ ทองขาว
นักการภารโรง


นายลิขิต ขันคำ
นักการภารโรง