ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,032
ปีนี้
9,254
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
10,878
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209
  
นายอสิต ทิพย์นางรอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ รักษาการแทนผู้ อำนวยการกองการศึกษาฯ


  
นางปราณี จอมศิริ
ครู ค.ศ.1


นางอำไพ ไหมทอง
ครู ค.ศ.1


นางสาวกานต์พิชชา แสนปัญญา
ครู ค.ศ.1


นางรัตติกาล บุญยศ
ครู ค.ศ.1


นางสาวอำไพ จอมธง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฐิตาพร จันทร์ติ๊บ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนีย์ กาวิรส
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางบัวลอย รุ่งศิริ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาวพรพรรณ สัตะมะลึก
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางกุญชาลี จุ่มใจ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางปัญญาพร กันมะโน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาววไลพร ตานัน
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางเกศริน แซ่ย่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภลักษณ์ สันใจ
พนักงานจ้างเหมา


นายยงค์ยุธ ทองขาว
นักการภารโรง


นายลิขิต ขันคำ
นักการภารโรง