ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
820
เดือนที่แล้ว
1,047
ปีนี้
7,004
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
8,628
ไอพี ของคุณ
54.166.203.17
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนิภาพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปวีณา ทองงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปณิชา ปิติกรศิริกุล
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ


นางละออ พรมวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางศรินดา ขัดสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กันธะรังษี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายกำธร จันทร์ติ๊บ
พนักงานดับเพลิง


นายปุณณวิชญ์ ศรีวิชัย
พนักงานดับเพลิง


นางสาวเยาวพรรณ ปันเป็ง
คนงานทั่วไป


นายปรัชญา สันคำ
คนงานทั่วไป


นายเสน่ห์ ทิพย์จักร
คนงานทั่วไป


นายกฤษดา บัวลอย
คนงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์
คนงานทั่วไป


นายธีรพงค์ กันธะวงค์
คนงานทั่วไป


นางสุดา ปันทะนันท์
คนงานทั่วไป


นายวิรัตน์ นวลสอาด
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวภัทราภรณ์ บุญลา
พนักงานจ้างเหมา