ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
1,121
เดือนที่แล้ว
1,032
ปีนี้
9,254
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
10,878
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209
นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนิภาพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปวีณา ทองงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปณิชา ปิติกรศิริกุล
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ


นางละออ พรมวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางศรินดา ขัดสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กันธะรังษี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นายกำธร จันทร์ติ๊บ
พนักงานดับเพลิง


นายปุณณวิชญ์ ศรีวิชัย
พนักงานดับเพลิง


นางสาวเยาวพรรณ ปันเป็ง
คนงานทั่วไป


นายปรัชญา สันคำ
คนงานทั่วไป


นายเสน่ห์ ทิพย์จักร
คนงานทั่วไป


นายกฤษดา บัวลอย
คนงานทั่วไป


นายธีรพงค์ กันธะวงค์
คนงานทั่วไป


นางสุดา ปันทะนันท์
คนงานทั่วไป


นายวิรัตน์ นวลสอาด
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอรวรรณ์ ขันคำกาศ
พนักงานจ้างเหมา