ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
555
เดือนที่แล้ว
830
ปีนี้
2,425
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
4,049
ไอพี ของคุณ
54.156.37.174นายอาคม ทุนเกิด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

นายวิรัตน์ ทองรัตน์ ส.อบต.หมู่ 7
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
นายสุพัฒน์ บุญลา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ


นางนงค์คราญ เดคำกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายน้อง ฟองมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายวัน สันใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายสมเมฆ เมืองอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายเสาร์คำ หลวงธิจา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายอาวุธ ศรีเรือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายดวงจันทร์ โอเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายสมาน จันทรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายเชาวลิต ปัญญาวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

นายสุทัศน์ จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายชัยฤทธิ์ ค้าแกว่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายจันทร์แก้ว เดคำกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายพงค์ศิริ สุกทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายอภิเดช ปวนสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายรุ่งฟ้า สักเร็ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายแสวง ดวงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
จ.ส.อ.แดง ศรีสนิท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายไสว ฝั้นต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12

นายวุฒิธิชัย มูลทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12