ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
830
เดือนที่แล้ว
1,047
ปีนี้
7,014
ปีที่แล้ว
1,624
ทั้งหมด
8,638
ไอพี ของคุณ
54.166.203.17-:- ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่2/2560 
-:- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 
-:- ประกาศ ฯ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร 
-:- ประกาศฯประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองแม่แวน ม.11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันป่าเหียว  
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่แวน หมู่ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านสันป๋อ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.8 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก  
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมปากอุโ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
การดำเนินโครงการจิตอาสา
งานราชพิธีวางดอกไม้จันทร์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙
โครงการประเพณีสลากภัตร์
วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
งานทำบุญประเพณีสลากภัตร์ ถวาย ณ.วัดชัยชนาราม (สันปอธง)
โครงการ อบต.สันต้นหมื้อประชุมสัญจร ประจำปี 2561


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ธนาคารกรุงไทย   กรมการค้าภายใน DIT    สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่