องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,277
เดือนที่แล้ว
1,861
ปีนี้
15,585
ปีที่แล้ว
17,005
ทั้งหมด
59,980
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นห 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  
-:- สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ภายในตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่นาวาง ทางเข้ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) 
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ตำบลสันต้นหมื้อ
ถุงช่วยเหลือเพื่อการยังชีพสำหรับผู้กักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่จั
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ธนาคารกรุงไทย   กรมการค้าภายใน DIT    สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่