องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
956
เดือนที่แล้ว
1,793
ปีนี้
9,359
ปีที่แล้ว
17,005
ทั้งหมด
53,754
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่อนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นห 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  
-:- สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่อนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ภายในตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
-:- ประกาศ ประกวดราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (CAB) 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลัง 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
-:- ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ภายในอ 
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันต 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประชุมโครงการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เรื
โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ" ประจำปี2564
ประชุมโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2564
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ปี2563 รุ่นที่ 8
ประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำฝาง และถนน คสล.บ้านใหม่กองทราย ต.สันต้นหมื้อ


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ธนาคารกรุงไทย   กรมการค้าภายใน DIT    สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่