:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการประชุมรับฟังปัญหาความต้องการภายในตำบลแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่กองทราย

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์บริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เป็นประธานเปิดการประชุม
โครงการประชุมรับฟังปัญหาความต้องการภายในตำบลแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่กองทราย
หมู่ที่ 6 ตำบลสันต้นหมื้อ
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร