:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการประชุมรับฟังปัญหาความต้องการภายในตำบลแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ

11 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์บริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานเปิดการประชุม
โครงการประชุมรับฟังปัญหาความต้องการภายในตำบลแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เป็นการพบปะประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลสันต้นหมื้อ  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้าน 
ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆ เช่น กฎหมายให้กับผู้นำชุมชน การบริการต่างๆ เช่น การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
การขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตประกอบกิจการฯลฯ ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัยหาความเดือดร้อนได้ตรงกับประเด็นปัญหา
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร