:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ได้จัดพิธีปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์ ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 7 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พร้อม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ได้จัดพิธีปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์ ณ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ
บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 7 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศุลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิสรพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร