:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

27 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.
นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร