:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: เข้าร่วมประชุม ก.ช.พ.อ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

17 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 13.00 น.
นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
พร้อมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ พนักงานงาน
เข้าร่วมประชุม ก.ช.พ.อ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอแม่อาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร